Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

Ngôn ngữ: Northwest Alaska Inupiatun

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.