Evangelīben māro raskīro Iisusko Hristoskīro Joannostir čhindlo 1933

Ngôn ngữ: Romani: Baltic

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© British and Foreign Bible Society 1933, 2016